Условия возврата

PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

Sastādīšanas vieta un datums:

Rīgā, 2021.gada ___________________

 

Pārdevējs: SIA “Sportdog.lv”

Reģ.Nr.:40103617369

Juridiskā adrese: Kuģu iela 26-49, Rīga, LV-1048, Latvija

 

Patērētāja vārds, uzvārds: _______________________________________________________________

Patērētāja e-pasta adrese: _______________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs: _____________________________________________________________

Preces iegādes datums:     _______________________________________________________________

Preces nosaukums: _____________________________________________________________________

Pasūtījuma numurs: ____________________________________________________________________

Atgriešanas summa: ____________________________________________________________________

Bankas konta numurs:___________________________________________________________________

Atteikuma tiesību izmantošanas iemesli: ____________________________________________________

 

Ar šo es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. un 12.pantu.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

 

Atteikuma tiesību apraksts:

 1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
 2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
  • līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
  • distances līguma;

Patērētājs rakstveida atteikumu adresē pārdevējam un aizpildīto atteikuma veidlapu kopā ar saņemto preci 1.punktā noteiktajā termiņā nosūta uz pārdevēja noliktavu “ MDL Terminals ” Ozolnieku nov., Cenu pag., Raubēni, Langervaldes iela 2, LV-3002

 1. . Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam.
 2. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas, izņemot preces piegādes izmaksas. Šādā pašā termiņā pārdevējs informē patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā un informē par kārtību kādā patērētājs var saņemt atpakaļ preci.
 3. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).
 4. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.
 5. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • iegādājies preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, dažādi tīrīšanas līdzekļi);
  • iegādājies bezrecepšu veterinārās zāles, veterinārmedicīnas preces, vitamīnus un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
  • patērētājs atvēris preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai preces ir bojātas.

 

Patērētāja paraksts un atšifrējums:________________________________________________________________________________________

 

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu:________________________________________________________________________________________

(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)